Disclaimer

Disclaimer

DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website (www.boonenteeuwen.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door
gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.
Gebruik van informatie
Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen
B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van
algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.
E-mail
Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan
niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. heeft geen
invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Aannemersbedrijf
Boon & Teeuwen B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites
van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder
dat Aannemersbedrijf Boon & Teeuwen B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.